• Potentieel

    po-ten-ti-eel (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
    1 de mogelijkheid (het vermogen) bezittend zich te ontwikkelen 2 in aanleg aanwezige kracht

  • Beweging

    be-we-ging (zelfstandig naamwoord) 1 het veranderen van plaats, stand of houding 2 aandrang, dynamiek of initiatief om te komen tot

  • Uitdaging

    uit-da-ging (naamwoord) 1 iets waardoor je iets doet of kunt dat je niet eerder deed of kon 2 oproep, uitnodiging ter voorbereiding op