Over ons

Over ons

Authentieke professionals in organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkeling

Miranda Koopman

Miranda is één van de eigenaren van de GAAF! Adviesgroep BV. Als kind werd Miranda blij van door elkaar gehaalde blokken of puzzels. Hoe chaotischer het door elkaar lag  hoe leuker zij het vond. De uitdaging die Miranda aangaat is het realiseren van het bouwwerk of de puzzel, zonder handleiding. In haar werk vanuit  organisatie en arbeidspsychologie en human resource management zie je dat terug.

Miranda beschikt over enthousiasme, visie, objectiviteit en verantwoordelijkheid. Miranda weet in vrijwel elke situatie mogelijke kansen te herkennen en kan anderen zodanig aansturen dat er een vertaalslag wordt gemaakt van visie naar realiteit. Miranda is zowel alert als direct en kan snel de zwakke plek in een voorstel of een standpunt ontdekken.

Miranda handelt vanuit vertrouwen en verbinding en zij kan bij discussies beide kanten van een standpunt laten zien en beargumenteren. Zij combineert haar vindingrijkheid met een extraverte inslag waardoor haar ideeën origineel zijn en zij tegelijkertijd een objectieve kijk heeft op de mogelijkheden in de wereld om haar heen en in het hier en nu van vandaag.

Arnold van der Meer

Arnold is de andere eigenaar van de GAAF! Adviesgroep BV. Arnold werd als kind blij van de stuntman in hem. Diverse (kinder)fietsen, een motor en auto hebben zijn “gevaarlijke stunts niet overleefd”. De uitdaging die Arnold aangaat is vooral doen, maar nu met een handleiding. In zijn werk vanuit arbo management (veiligheid, gezondheid en welzijn) en personeel en organisatie management zie je dat terug.

Arnold denkt en plant vanuit een actieve en lange termijnbenadering die voort vloeit uit zijn logische, analytische en kritische instelling. Hij pakt het oplossen van problemen op een systematische manier aan en kan zijn aandacht gelijkmatig verdelen over “taak” en “proces”. Arnold kan meestal tot de kern van iedere situatie doordringen en een doeltreffende oplossing vinden.

Arnold handelt vanuit vernieuwing en verandering. Het vermogen van Arnold om een zeer brede en toekomstgerichte kijk op zaken te hebben, draagt ertoe bij dat hij de reputatie heeft van een visionair. Hij is een originele en abstracte denker met een goed observatievermogen. Hij zorgt ervoor dat de inspanningen van het team op de hoofdzaken zijn gericht en weet de korte en lange termijndoelstellingen scherp in het oog te houden.

Ons team

Jeanine Bosman

Jeanine is ontzettend goed in het aanvoelen van mensen en situaties en is nieuwsgierig naar nieuwe ideeën en inzichten. Zij zal zelden iemands motivatie of intentie verkeerd inschatten. Zij is vindingrijk, enthousiast en een sociaal persoon die met haar charme veel verschillende rollen met succes kan vervullen. Zij staat van nature open voor alle nieuwe ideeën en zij zal in een groep nieuwe en frisse denkwijzen introduceren.

Zij kan goed improviseren en haar originele manier van denken zorgt voor een voortdurende stroom van ideeën. Zij is inventief, onafhankelijk en kan een zeer scherp oog hebben voor de ideeën van een ander. Jeanine is teamgericht, grondig, helder en welbespraakt. Jeanine heeft een charismatische uitstraling en een talent om goed te communiceren. Zij weet als geen ander voor een goede verstandhouding en een prettige werksfeer te zorgen.

Jeanine kan zich goed uitdrukken, straalt medeleven en betrokkenheid uit en is altijd bereid om ergens in te stappen. Zij kan heel goed communiceren en gebruikt haar verbale kwaliteiten veelvuldig en op een effectieve manier. Zij is snel in het nemen van beslissingen binnen de context van de teamdoelstelling. Zij heeft de neiging om hardop te denken, waardoor anderen haar denkproces altijd goed kunnen volgen.

Klik hier voor het boek LEEF te bestellen.

Jeroen van de Broecke

Jeroen munt uit in projectmanagement, procesoptimalisatie en kwaliteitsbeheer. Hij richt zich op de realiteit van de situatie en vertrouwt op zijn zintuiglijke waarneming. Hij onderbouwt zijn beslissingen en handelingen op basis van informatie uit zowel het heden als het verleden. De beslissingen van Jeroen zijn meestal consequent, praktisch en haalbaar. Hij maakt onwrikbare goede doordachte organisatieplannen.

Als gesprekspartner is hij objectief, analytisch en gericht op het eindresultaat. Jeroen kan met zijn observatievermogen een realistische inschatting maken van de situatie en wat er nodig is voor de organisatie. Hij is uitzonderlijk goed in het opstellen en toepassen van procedures en voorschriften als handvatten voor de organisatie. Door zijn scherpe, kritische en vaak vasthoudende manier van vragen stellen weet hij wat de organisatie nodig heeft.

In ieder project ziet hij een intellectuele uitdaging en hij denkt over iedere stap in het besluitvormingsproces goed na. Hij kan ongeduldig worden wanneer mensen “hun taak” niet uitvoeren of zich niet aan de afspraken houden. Hij neemt mensen mee in welke consequenties dat heeft vanuit teambelang.

Hij neemt beslissingen nadat hij er goed over heeft nagedacht en hij zal daar niet van worden afgebracht door emotionele of warrige argumenten.

Monique Voulon

Monique is uitermate succesvol in de verdieping van “onderlagen” en is hierin meelevend, vriendelijk en weet zich in anderen te verplaatsen. Door haar ingetogen enthousiasme en loyaliteit stimuleert Monique haar team om samen te werken en flexibel te zijn. Omdat zij zich bewust is van de behoeften van anderen kan zij in een team rust en saamhorigheid bewerkstelligen voor het team. Zij is hierin consequent, consciëntieus en betrouwbaar.

Monique is zelfstandig en geniet van activiteiten en werkzaamheden met een zekere mate van risico en ruimte voor creatieve invulling. Zij is alert op problemen en probeert zelf oplossingen te vinden. Zij is vaak creatief en heeft een sterke verbeeldingskracht. Zij ziet problemen als een uitdaging. Met haar flair voor leidinggeven verzet zij zich tegen verandering omwille van verandering en zal zij impulsieve beslissingen afremmen.

Zij straalt persoonlijke warmte, inzicht, originaliteit en een breed organisatorisch vermogen uit. Zij kan zachtaardig en meelevend zijn, maar ook van tijd tot tijd “recht voor de raap”. Achter haar karakteristieke verdraagzaamheid gaat een natuurlijke nieuwsgierigheid schuil. Zij is trouw, ondersteunend, idealistisch en creatief. Er gaat voor haar een enorme aantrekkingskracht uit van de wereld in al zijn verschillende aspecten.

Klik hier om contact met ons op te nemen.

Wil je GAAF! zijn voor iemand anders?
Steun dan KIKA, en doneer op: NL89 INGB 000 000 8118
Of steun Save the Childeren, en doneer op: NL24 RABO 034 350 0000