Onze dienstverlening

Missie & visie

Organisatie ontwikkeling & advies

Sparringpartners in verrassend goede gesprekken

Je wilt richting geven aan nieuwe toekomstperspectieven voor je organisatie. Je overweegt je organisatie opnieuw in te richten. Helaas blijven je gedachten maar doorgaan. Er is altijd een ja-maar gedachte. Heb je echt alles in beeld of ben je iets vergeten. Je wilt keuzes maken en toch stel je beslissingen uit. Heb je wel alles meegenomen en gewogen. Natuurlijk weet je dat doen de beste manier is om te beginnen.

Ben je directeur, eigenaar of manager en wil je verrast worden door mogelijkheden, kansen en oplossingen die niet altijd voor de hand liggend of vanzelfsprekend lijken te zijn. Dan nodigen wij je uit om contact met ons op te nemen. We barsten van de management ervaring en worden blij van meedenken en omdenken. Helemaal als we daarna kunnen bijdragen aan het gewenste resultaat.

Wij zijn jouw klankbord bij het inventariseren van je organisatiepotentieel. Daaruit ontstaat nieuwe wijsheid die het eindbesluit in te nemen keuzes beter maakt. Zo kun je makkelijker de stip op de horizon plaatsen voor een totale transformatie of werken vanuit de bedoeling met de ziel en eigenheid die bij je past. Daardoor voel je meer energie en maak je impact in toekomstige veranderprocessen.

Wij zijn betrouwbare partners in het implementeren van koerswijzigingen. We zijn je steuntje in de rug en tegelijkertijd je spiegel in houding en gedrag. Wij ondersteunen jou als er belangrijke besluiten moeten worden genomen, het businessplan vorm moet krijgen of een strategiekoers moet worden uitgezet. Zodat je meer plezier ervaart in de dingen die je doet en minder stress bij het succesvol transformeren van de organisatie.

Wij zijn inspirators en motivators in highlevel impact coaching. In deze coaching sessies dagen wij directie- en managementleden uit in het loslaten van eigen comfortzones en te gaan staan voor dromen vanuit leiderschap. We schrikken niet van conflicten of onenigheden. Wij helpen zonder over te nemen, duiden wat er gebeurd en verspreiden bezieling. Wij leggen de vinger op de geloofwaardigheidsplek waardoor je als team beter presteert.

Klik hier om contact op te nemen voor een verrassend goed gesprek!

Team ontwikkeling

Trainers in opvallend leuke ontdekkingsreizen

Je weet waar je als organisatie of team naar toe wilt. De stip op de horizon staat. Doelen zijn helder en verwachtingen transparant. Je wilt mensen meenemen in een duidelijk verhaal. Het is voor jou vanzelfsprekend dat je mensen meeneemt naar de nieuwe werkelijkheid. Je zou willen dat iedereen meegaat in de ontwikkeling van de organisatie en van zich zelf. Je weet als geen ander dat organisatie- en persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaan.

Ben jij verantwoordelijk voor een team en wil je effectiever samenwerken waarbij organisatiedoelen worden vertaald naar teamdoelen. Dan nodigen wij je uit om contact met ons op te nemen. Onze enthousiaste top trainers geven inspirerende inzichten waarbij zij uitdagende situaties die groot lijken op een super fijne manier klein kunnen maken. Zodat een team verder groeit en zichtbaar durft te zijn bij het uitspreken van haar eigen ambitieuze doelen.

In onze teambuilding programma’s maken we de menselijke kant van collega’s inzichtelijk. Daardoor groeit de sympathie voor elkaar en worden persoonlijke eigenschappen en talenten meer gewaardeerd. We nemen het team mee in de verschillen tussen denken, voelen en wat je uiteindelijk laat zien. We zetten aan tot experimenteren met nieuw gedrag en het doorbreken van ineffectieve patronen.

In de teamtrainingen maken we teamleden bewust van hun gedrag en laten ze hierop grondig reflecteren. Of het nu gaat om persoonlijke effectiviteit, communicatie,  samenwerking of eigen verantwoordelijkheid nemen maar ook geven. We trainen op ander gedrag en laten zien en ervaren wat dit oplevert. Daarbij hebben we nadrukkelijk aandacht voor de context waarbinnen deelnemers opereren. Zo vergroten we de effectiviteit van het team.

Bij teamcoaching kijken wij zowel naar het individu, de leidinggevende als het team in zijn geheel. We geven inzicht in persoonlijke waarden en ambities en verbinden deze aan de werkomgeving en gewenste organisatiecultuur. Daardoor ziet het team welke invloed dit heeft op het verandervermogen van de organisatie. Daarmee halen we het beste uit het individu en het team én zo realiseren we samen gedragsverandering en innovatie.

Klik hier voor opvallende leuke ontdekkingsreizen!

Klik hier om contact met ons op te nemen.

Persoonlijke ontwikkeling

Coaches in onverwacht mooie ontwikkeltrajecten

Je kent vast die momenten in het leven waar alles tijdelijk in onbalans is. Die dag waar ratio en gevoel een loopje nemen met je emoties. Het ene moment kun je van de daken schreeuwen omdat je vol in een geluksvibe zit. Het andere moment voel je  je alleen en weet je het even niet meer. Twijfels over wie je bent, wat je wil en wat je nou echt gelukkig maakt. Je ratio en gevoel maken overuren en je twijfelt over hoe jij jouw dromen en aspiraties kunt realiseren.

Als je zoekt naar kansen en mogelijkheden binnen persoonlijke ontwikkeling. Dan nodigen wij je uit om contact met ons op te nemen. Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek en laat je gevoel spreken of wij bij jou passen. Wij bieden jou een fijne en veilige leeromgeving. We beginnen in onze trajecten met eenvoudige stappen zodat je makkelijk komt waar je wilt zijn. Onze trajecten zijn verrijkend en onverwacht leuk!

We starten elk traject met een persoonlijkheidsprofiel van aanbieders waarvoor we zijn geaccrediteerd (Insights Discovery, DISC en TMA). Vanuit nieuwe inzichten nemen we je mee in bewustwording van je identiteit, drijfveren en talenten. Hiermee creëer je ruimte in je hart om jouw unieke leiderschapsstijl verder te ontplooien. De vragenlijsten vul je thuis online in op het moment dat het jou het beste uitkomt.

In het terugkoppelingsgesprek word je uitgenodigd om stappen te nemen in je persoonlijke groeiproces. Het vergt de nodige zelfreflectie, maar biedt je vanaf het begin tot het einde van het gesprek de nodige eyeopeners. Je wordt uitgedaagd controle en verantwoordelijkheid te nemen over je eigen ambities. Zonder jezelf daarbij te verliezen. Achteraf gezien zal je besluit om daarna een training te volgen het moment zijn dat alles veranderde.

Alle trajecten (trainingen & workshops) zijn uitdagend in het doorbreken van je patronen, doelen leren realiseren en het vergroten van  jouw zelfkennis en persoonlijke effectiviteit. Zeggen wat je bedoelt zodat mensen begrijpen wat je zegt gaat in de kern over het beste uit jezelf halen. De ruimte die je zelf neemt heeft een positieve invloed op de mensen om je heen. Je kunt een ontwikkeltraject alleen doen of samen met een groep (open inschrijving).

Klik hier voor onverwacht mooie ontwikkeltrajecten!

Klik hier om contact met ons op te nemen.