Team ontwikkeling

Team ontwikkeling

Trainers in opvallend leuke ontdekkingsreizen

Je weet waar je als organisatie of team naar toe wilt. De stip op de horizon staat. Doelen zijn helder en verwachtingen transparant. Je wilt mensen meenemen in een duidelijk verhaal. Het is voor jou vanzelfsprekend dat je mensen meeneemt naar de nieuwe werkelijkheid. Je zou willen dat iedereen meegaat in de ontwikkeling van de organisatie en van zich zelf. Je weet als geen ander dat organisatie- en persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaan.

Ben jij verantwoordelijk voor een team en wil je effectiever samenwerken waarbij organisatiedoelen worden vertaald naar teamdoelen. Dan nodigen wij je uit om contact met ons op te nemen. Onze enthousiaste top trainers geven inspirerende inzichten waarbij zij uitdagende situaties die groot lijken op een super fijne manier klein kunnen maken. Zodat een team verder groeit en zichtbaar durft te zijn bij het uitspreken van haar eigen ambitieuze doelen.

In onze teambuilding programma’s maken we de menselijke kant van collega’s inzichtelijk. Daardoor groeit de sympathie voor elkaar en worden persoonlijke eigenschappen en talenten meer gewaardeerd. We nemen het team mee in de verschillen tussen denken, voelen en wat je uiteindelijk laat zien. We zetten aan tot experimenteren met nieuw gedrag en het doorbreken van ineffectieve patronen.

In de teamtrainingen maken we teamleden bewust van hun gedrag en laten ze hierop grondig reflecteren. Of het nu gaat om persoonlijke effectiviteit, communicatie,  samenwerking of eigen verantwoordelijkheid nemen maar ook geven. We trainen op ander gedrag en laten zien en ervaren wat dit oplevert. Daarbij hebben we nadrukkelijk aandacht voor de context waarbinnen deelnemers opereren. Zo vergroten we de effectiviteit van het team.

Bij teamcoaching kijken wij zowel naar het individu, de leidinggevende als het team in zijn geheel. We geven inzicht in persoonlijke waarden en ambities en verbinden deze aan de werkomgeving en gewenste organisatiecultuur. Daardoor ziet het team welke invloed dit heeft op het verandervermogen van de organisatie. Daarmee halen we het beste uit het individu en het team én zo realiseren we samen gedragsverandering en innovatie.

Klik hier voor opvallende leuke ontdekkingsreizen!

Klik hier om contact met ons op te nemen.