De GAAF! methode

De GAAF! methode

Jezelf goed voelen zonder reden dat is de kracht van de GAAF! methode

De GAAF! methode heeft als uitgangspunt organisch leiderschap. De drijvende gedachte hierachter is dat er richting en samenhang ontstaat door het verbinden van vier principes die opkomen vanuit voortdurende en intensieve interactie tussen mensen in de organisatie. Het stelt mensen in de gelegenheid om talenten te benutten en te ontwikkelen zonder hiërarchie en bureaucratie.

• Gemeenschappelijk doel

Een visie is niet alleen van belang voor de organisatie in zijn geheel. Het is het belangrijk dat je aan de wereld om je heen kan vertellen waar je naartoe groeit als organisatie. Door helder te hebben wat de visie is kun je makkelijker richting te geven.
Met organisatiedoelen maak je de visie concreet en meetbaar zodat prestaties zichtbaar worden. Dit meten levert informatie op om je organisatie te sturen. Daar waar nodig stuur je bij op basis van de feedback die je krijgt vanuit het speelveld.

• Aandacht

De gedeelde waarden zijn leidende principes over de manier waarop je werkt, wat je voelt, denkt en hoe je handelt. Gedeelde waarden zetten de toon van de cultuur en krijgen betekenis als de mens in de organisatie deze weet in te passen binnen zijn of haar persoonlijk levensovertuiging.
Het speelveld is de ruimte die je geeft om organisatiedoelen te halen. Een speelveld heeft ook grenzen. Grenzen worden duidelijk beschreven om aan te geven hoe groot het speelveld is. Binnen het speelveld worden ideeën, gevoelens, behoeften en wensen gerespecteerd en serieus genomen.

• Aanmoedigen

Met teamdoelen lever je een bijdrage aan organisatiedoelen. Met een teamplan definieer je de tijdslijnen, taken en werkwijze zodat individuele kwaliteiten optimaal worden ingezet en alle teamleden een duidelijke rol innemen.
Ieder mens heeft talenten en de persoonlijke ontwikkeling daarvan voegt waarde toe en maakt het verschil in het behalen van organisatieresultaten. Zelfbewuste mensen zijn betrokken medewerkers, teamplayers en leiders en dragen bij aan een sterkere organisatie.

• Focus

De samenwerking in je team start met inzicht in jezelf en de ander. Een succesvolle en prettige samenwerking begint met het herkennen, waarderen en benutten van de verschillen tussen teamleden. Het zijn juist de verschillen die een grote kracht vormen voor de samenwerking..
Met leiderschap wordt waarde toegevoegd aan en verschil gemaakt in het behalen van gewenste resultaten. Leren om het initiatief te nemen in verantwoordelijkheid nemen en geven geeft draagvlak en ruimte in de wijze van communiceren en het nemen van besluiten.